Skip to main content

Galerie

Společnost MORAVIA PLAST, spol. s r.o. realizuje projekt CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001578 „Realizace FVE pro společnost MORAVIA PLAST, spol. s r.o.“.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.