Overaly - jednorázové ochranné kombinézy

  • materiál 50 mikronová PE folie
  • materiál 100 mikronová PE folie
  • vyrábíme ve velikostech: S- M- L- XL- 2XL

50 mikronová kombinéza – použití k ochraně oděvů proti znečištění

100 mikronová kombinéza – slouží k ochraně proti kapalinám

  • Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - ČSN EN 14605+A1:2009. Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám, nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje - typ 3 a 4
  • Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - ČSN EN 13034+A1:2009. Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím - typ 6

000 2836
000 2839
000 2841
000 5750
000 5751
000 5754
000 5756
000 5759
000 5760
000 5761
000 5762
000 5764
000 5767
000 5772